5,059,106

საერთაშორისო მოგზაური
+18.9%
(2017 იანვარი-აგვისტო)

2,402,699

ტურისტი
+29.4%
(2017 იანვარი-აგვისტო)

435

მლნ აშშ დოლარი
შემოსავალი

(2017 I კვ)

6.8%

წილი მშპ-ში

(2017 I კვ)სიახლეთა არქივი


საერთაშორისო მოგზაურებიეკონომიკური მაჩვენებლებიგანთავსების საშუალებებიავიაციაშიდა ტურიზმისაერთაშორისო ბაზრის ანალიზისტუდენტური კონფერენციებისახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის დასაგეგმადანგარიშები და გრაფიკული ანალიზისტატისტიკის პორტალი
თვე
+

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა 2017
იანვარი – გადმოწერა
თებერვალი – გადმოწერა
მარტი – გადმოწერა
აპრილი – გადმოწერა
მაისი – გადმოწერა
ივნისი – გადმოწერა
ივლისი – გადმოწერა
აგვისტო – გადმოწერა

წელი
+

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2017 წელის 8 თვე) – გადმოწერა

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2016 წელი) – გადმოწერა

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2015 წელი) – გადმოწერა

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2014 წელი) – გადმოწერა

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2013 წელი) – გადმოწერა

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2005-2016) – გადმოწერა

2017
ეკონომიკური მაჩვენებლები (განახლდა 03.07.2017) – გადმოწერა

2017
განთავსების საშუალებები (განახლდა 05.09.2017) – გადმოწერა

2017
იანვარი – გადმოწერა
თებერვალი – გადმოწერა
მარტი – გადმოწერა
აპრილი – გადმოწერა
მაისი – გადმოწერა
ივნისი – გადმოწერა
ივლისი – გადმოწერა
აგვისტო – გადმოწერა

2016
ივლისი – გადმოწერა
აგვისტო – გადმოწერა
სექტემბერი – გადმოწერა
ოქტომბერი – გადმოწერა
ნოემბერი – გადმოწერა
დეკემბერი – გადმოწერა

სტუდენტური კონფერენცია 2017 “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები” – ინფორმაციისთვის გადადით მითითებულ ბმულზე

რეგიონალური კონფერენცია 2017 “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში” – ინფორმაციისთვის გადადით მითითებულ ბმულზე
რეგიონალური კონფერენცია 2017 “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები სამეგრელო-ზემო სვანეთში” – ინფორმაციისთვის გადადით მითითებულ ბმულზე
რეგიონალური კონფერენცია 2017 “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო და შიდა ქართლში” – ინფორმაციისთვის გადადით მითითებულ ბმულზე


 
ტურიზმის განვითარების
პერსპექტივები
საქართველოში (2015)
 
ტურიზმის განვითარების
პერსპექტივები საქართველოში
და მსოფლიო გამოცდილება (2016)

 


თვე
+
კვარტალი
+
კვარტალური 2017


კვარტალური 2016

კვარტალური 2015
კვარტალური 2014
წელი
+

წლიური

სტატისტიკის პორტალი


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ელ-ფოსტაზე: infostatistics@gnta.ge

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X