სარეგისტრაციო ფორმა

ხშირად დასმული შეკითხვები Covid-ვაქცინებზე ტურიზმის სექტორში დასაქმებულ პირთა რეგისტრაციისათვის
ვის შეუძლია Covid-ვაქცინებზე წინასწარი რეგისტრაციის ფორმის შევსება?

უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ვაქცინაციის პრიორიტეტულ ჯგუფებს ტურიზმის ინდუსტრია დაემატა. ვაქცინაცია არის ნებაყოფლობითი და მასზე დარეგისტრირება.

შეუძლიათ ინდ.მეწარმეებსა და იურიდიულად რეგისტრირებულ ტურისტულ კომპანიებში, განთავსებისა და კვების ობიექტებში დასაქმებულ პირებს. შესაბამისად, ტურისტული ობიექტის საიდენტიფიკაციო კოდის ველში სავალდებულოა რეგისტრირებული კომპანიების მონაცემების მითითება.

იურიდიულად რეგისტრირებულ კომპანიებს შეუძლიათ დაარეგისტრირონ ერთჯერადი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები (მაგ, მძღოლები ან გიდები)?

დიახ, სარეგისტრაციო ფორმაში იურიდიულად დარეგისტრირებულ კომპანიებს შეუძლიათმიუთითონ ორგანიზაციაში ერჯერადი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების მონაცემები.

რომელი ვაქცინის მითითებაა სავალდებულო ტურისტულ ობიექტებში დასაქმებულ პირთათვის?
  • ტურისტულ ობიექტებში დასაქმებულ 55 წლის ან მეტი ასაკის პირთათვის სარეგისტრაციო ფორმის შევსებისას შესაძლებელია ერთ-ერთი ვაქცინის: Astrazeneca-ის ან Sinopharm-ის არჩევა
  • ტურისტულ ობიექტებში დასაქმებულ 18 დან 55 წლამდე ასაკის პირთათვის სარეგისტრაციო ფორმის შევსებისას შესაძლებელია მხოლოდ Sinopharm-ის ვაქცინის არჩევა
იურიდიულად რეგისტრირებულ კომპანიებში დასაქმებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შეუძლიათ Covid-ვაქცინაციაზე დარეგისტრირება?

Covid-ვაქცინაზე დარეგისტრირება შეუძლიათ მხოლოდ იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ საქართველოში ბინადრობის მოწმობა.

სარეგისტრაციო ფორმის შევსების შემდგომ რომელი უწყებისგან და დროის რა მონაკვეთში მოხდება ვაქცინაციის დეტალებთან დაკავშირებით დარეგისტრირებულ პირთან დაკავშირება?

პორტალზე განთავსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ჯანდაცვის სამინისტრო მოახდენს ვაქცინაციის გრაფიკის შემუშავებას და ეტაპობრივად დაუკავშირდება დარეგისტრირებულ პირებს ვაქცინაციის დეტალების თაობაზე. დარეგისტრირების შემდგომ SMS-ის მეშვეობით რეგისტრაციის შესახებ დასტურის მიღება არ ხდება.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X