755,080

საერთაშორისო მოგზაური
+10.5%
(2017 იანვარი-თებერვალი)

294,001

ტურისტი
+24.3%
(2017 იანვარი-თებერვალი)

1.7

მლრდ აშშ დოლარი
შემოსავალი

(2016 I-III კვ.)

7.3%

წილი მშპ-ში

(2016 I-III კვ.)სიახლეთა არქივი


საერთაშორისო მოგზაურებიეკონომიკური მაჩვენებლებიგანთავსების საშუალებებიავიაციაშიდა ტურიზმისაერთაშორისო ბაზრის ანალიზისტუდენტური კონფერენციებისახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის დასაგეგმადანგარიშები და გრაფიკული ანალიზისტატისტიკის პორტალი
თვე
+

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა 2017
იანვარი – გადმოწერა
თებერვალი – გადმოწერა

წელი
+

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2017 წელის 2 თვე) – გადმოწერა

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2016 წელი) – გადმოწერა

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2015 წელი) – გადმოწერა

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2014 წელი) – გადმოწერა

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2013 წელი) – გადმოწერა

საერთაშორისო შემოსვლების სტატისტიკა (2005-2016) – გადმოწერა

2017
ეკონომიკური მაჩვენებლები (განახლდა 20.03.2017) – გადმოწერა

2017
იანვარი – გადმოწერა
თებერვალი – გადმოწერა

2016
ივლისი – გადმოწერა
აგვისტო- გადმოწერა
სექტემბერი – გადმოწერა
ოქტომბერი – გადმოწერა
ნოემბერი – გადმოწერა
დეკემბერი – გადმოწერა

2017
იანვარი- გადმოწერა
თებერვალი- გადმოწერა

2016
ივლისი – გადმოწერა
აგვისტო – გადმოწერა
სექტემბერი – გადმოწერა
ოქტომბერი – გადმოწერა
ნოემბერი – გადმოწერა
დეკემბერი – გადმოწერა

სტუდენტური კონფერენცია 2017 “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები” – ინფორმაციისთვის გადადით მითითებულ ბმულზე


 
ტურიზმის განვითარების
პერსპექტივები
საქართველოში (2015)
 
ტურიზმის განვითარების
პერსპექტივები საქართველოში
და მსოფლიო გამოცდილება (2016)
 


თვე
+
კვარტალი
+
კვარტალური 2016

კვარტალური 2015
კვარტალური 2014
წელი
+

წლიური
სტატისტიკის პორტალი

Name
Email *

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ელ-ფოსტაზე: infostatistics@gnta.ge

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X