ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით საქართველოს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი ეწვია. ერთი კვირის განმავლობაში, საერთაშორისო ექსპერტები ქართველ კოლეგებს სტატისტიკის სფეროში გამოცდილებას უზიარებდნენ. პროექტი საერთაშორისო და შიდა მოგზაურების კვლევების მეთოდოლოგიის მსოფლიო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას გულისხმობს. პროექტის მეორე ეტაპზე საერთაშორისო ექსპერტები ქართველ კოლეგებს ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების წარმოებაში დაეხმარებიან, რაც საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმის კონტრიბუციას განსაზღვრავს. პროექტი ორგანიზაცია „GIZ”-ის დაფინანსებით ხორციელდება.By invitation of the Georgian National Tourism Administration experts’ group of the World tourism organization visited Georgia. During one week international experts shared experience in statistics sphere to the Georgian colleagues. Project implies coordination of the international and domestic travel researches’ methodology with the world standards. At the second stage of the Project international experts will assist the Georgian colleagues in conduction of the tourism satellite accounts that will determine contribution of tourism in the economy of Georgia. Project is implemented by “GIZ” organization’ financing.