ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცი შრომის ინსპექციის სამსახურთან ერთად განთავსების ობიექტებისთვის ტრენინგები დაიწყო

 
თბილისში მოქმედი 30 სასტუმროს წარმომადგენლისთვის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტრენინგი გამართა.
ტრენინგი კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის „შრომის უსაფრთხოებისა შრომითი ურთიერთობების პრევენციული ღონისძიებები Covid 19-ის პერიოდში“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის სამსახურთან ერთად ჩატარდა.
ტრენინგის მიზანია – სასტუმრო სფერო, სამუშაო სივრცეში განსახორციელებელი კოვიდ პერიოდში შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი ურთიერთობების პრევენციული ღონისძიებების დაცვა ,შემდეგი მარეგულირებელი ნორმების მიხედვით:
საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“ , როგორც შრომითი უფლებების მარეგულირებელი ფუნდამენტური ნორმა;
შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნები განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის მიმწოდებელი სფეროსთვის.
„კოვიდ პანდემიის პერიოდში მნიშვნელოვანი ყურადღება ენიჭება შრომით უსაფრთხოებას. წელს კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ გადამზადების უსასყიდლო პროგრამებს.“-განაცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა მედეა ჯანიაშვილმა.
გამოცხადებული რეგულაციების თანახმად, ტრენინგები თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში გაიმართება, ხოლო მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტრენინგების კურსი განთავსების ობიექტების წარმომადგენელთათვის ონლაინ ფორმატში, 1 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით ჩატარდება.
ონლაინ ტრენინგი სრულიად უსასყიდლოდ იმართება და ჯამში კერძო სექტორის 600-ზე მეტი წარმომადგენელი გადამზადდება.
ონლაინ ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1.5 საათი;
რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით: k.zurashvili@gnta.ge
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X