ტურიზმიდან შემოსავალმა იანვარი -ივნისის პერიოდში 1.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია

 

 

2019 წლის იანვარი-ივნისის (I-II კვარტალი) პერიოდში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში შეადგენს 1.5 მილიარდ დოლარს (ზრდა +7%), რაც 95 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. იანვარი-ივნისის მონაცემებით, ტურიზმის წილმა მთლიან შიდა პროდუქტში  შეადგენა 7.7%,  ზრდა წინა წელთან შედარებით +19.7%-ია.

 

2019 წლის აპრილი-ივნისის (II კვარტალი) პერიოდში  შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში შეადგენს 878 მილიონ დოლარს (ზრდა +8.4%), რაც 68 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.  აპრილი-ივნისის მონაცემებით, ტურიზმის წილმა მთლიან შიდა პროდუქტში შეადგენა 8.2%. ზრდა წინა წელთან შედარებით +23.6%-ია.

 

წყარო: საქსტატი, საქართველოს ეროვნული ბანკი

 

2018:  ივნისი-აგვისტო 2018:  ივნისი-აგვისტო ცვლილება ცვლილება %
1,200,746,600 1,110,866,516 -89,880,084 -7.5%

 

  2018 2019 ცვლილება ცვლილება %
         
ივნისი 325,334,661 339,982,760 14,648,099 4.5%
ივლისი 432,466,708 374,744,168 -57,722,540 -13.3%
აგვისტო 442,945,231 396,139,588 -46,805,643 -10.6%

 

 

შემოსავლები საერთაშორისო მოგზაურებიდან (აშშ დოლარი)
2018:  8 თვე 2019: 8 თვე ცვლილება ცვლილება %
2,236,111,404 2,226,952,317 -9,159,087 -0.4%

 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X