მისია

მდგრადი ტურიზმის განვითარების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოს, როგორც უნიკალური ტურისტული ქვეყნის პოზიციონირება. ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა, რაც პირდაპირ მოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე.

მიზანი

საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური ტურისტული ქვეყანაა. ვიზიტორებისთვის ერთგვარი აღმოჩენა, რომელიც თავისი პოტენციალითა და მრავალფეროვნებით ქვეყნის განმეორებით მონახულების სურვილს აღძრავს.

ხედვა

ქვეყნის, როგორც ბრენდის განვითარება და პოზიციონირება საერთაშორისო ბაზარზე; ანალოგიური ტურისტული ბაზრებისთვის კონკურენციის გაწევა; საბაზრო წილის ზრდა; ინფრასტრუქტურის განვითარება; მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება; განათლების ხარისხის ამაღლება; ინვესტორების მოზიდვა; ეფექტური პარტნიორობით ადგილობრივი კერძო სექტორის ხელშეწყობა და განვითარება.


 

2016 წლის ცხრა თვის მონაცემებით ვიზიტორების ზრდის მთავარი კონტრიბუტორები

საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა ყოველთვიურად იზრდება. 2016 წლის ცხრა თვის ჯამური მონაცემებით საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 4,879,031 [...]

ბაზრების დივესრიფიცირებამ საერთაშორისო შემოსვლებში მეზობელი ქვეყნების წილის შემცირება გამოიწვია

საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტების უდიდესი ნაწილი მეზობელი ქვეყნებიდან ხორციელდება. 2015 წელს საერთაშორისო შემოსვლებში ძირითადი წილი 87.8% [...]

საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობაში ტურისტების წილი იზრდება

საერთაშორისო ტურისტების (24 საათი და მეტი) რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. 2016 წლის ცხრა თვის მონაცემებით ტურისტების რაოდენობამ 2,156,731 [...]

საჯარო ინფორმაცია

e-VISA PORTAL

Apply Now

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X